แร่อูร์ (อูรู : URU) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฮีโร่และเหล่าวายร้าย จากด่าน (Chapter) 11 – 12 Marvel Future Fight

8316
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-03
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-03

แร่อูร์ (อูรู : URU) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฮีโร่และเหล่าวายร้าย จากด่าน (Chapter) 11 – 12 Marvel Future Fight

สำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเดทแพทเกมส์ (Update Path Game) 2.7 : Marvel Future Fight นั้นจะเกี่ยวข้องกับดินแดนแอสการ์ด (Asgard) และเหล่าเทพเจ้าที่เพื่อนๆรู้จักกันดี โอดิน (Odin), ธอร์ (Thor), โลกิ (Loki) ใน Marvel ครับ

โดยนอกจากในแพท (Path) 2.7 จะมีการอัพเดทตัวละครใหม่ประมาณ 7 ตัว ซึ่งได้แก่ โอดิน (Odin), เอนแชนเทรส (Enchantress), เฮลา (Hela), ยูลิค (Ulik), แฟนดรัล (Fandral), โวลสแตกก์ (Volstagg) และ โฮแกน (Hogun) และเพิ่มเลเวล (Level) S.H.I.E.L.D จาก 60 เป็น 70 พร้อมทั้งเพิ่มด่านเรื่องราว (Chapter) 11 และ 12 และแร่อูร์ (URU) ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ผม Admin : Daisukimag ได้มาเขียนบทความในวันนี้ครับ

ซึ่งที่ผมหยิบยกเรื่องแร่อูร์ (URU) หรือแร่อูรู มาฝากเพื่อนๆในวันนี้ เพราะส่วนตัวผมมองว่า แร่อูร์ (แร่อูรู : URU) เป็นสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครของเพื่อนๆ และสร้างความได้เปรียบในหลายๆอย่างภายในเกมส์ Marvel Future Fight  ครับ โดยผมขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแร่อูร์ (URU) เป็นข้อๆดังนี้ครับ

  1. แร่อูร์ (URU) มีทั้งหมด 6 ระดับได้แก่

– แร่อูร์อัพเกรดทั่วไป (Basic Enchanted URU): 1 ดาว

– แร่อูร์อัพเกรดระดับสูง (Advanced Enchanted URU) : 2 ดาว

– แร่อูร์อัพเกรดหายาก (Rare Enchanted URU) : 3 ดาว

– แร่อูร์อัพเกรดฮีโร่ (Heroic Enchanted URU) : 4 ดาว

– แร่อูร์อัพเกรดตำนาน (Legendary Enchanted URU) : 5 ดาว

– แร่อูร์อัพเกรดเทพเจ้า (Mythical Enchanted URU): 6 ดาว

enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-02
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-02
  1. โดยแร่อูร์ (URU) สามารถสวมใส่ได้ทั้งหมด 5 ช่อง แต่จำเป็นจะต้องอาศัยเลเวล (Level) S.H.I.E.L.D ในการปลดล็อคช่องสวมใส่ดังนี้ : LV.60, LV.62, LV.64, LV.67, LV.70 และอุปกรณ์ (Gear) จะต้องอัพเกรด (Upgrade) 20 จึงจะสามารถสวมใส่ที่ช่องพรขอโอดิน (Odin ‘s Blessing) ได้ครับ โดยตัวละครไม่จำเป็นต้องเป็นระดับเทีย (Tier2)
  1. ชนิดของแร่อูร์ (แร่อูรู : URU) มีทั้งหมด 12 ประเภท ดังนี้ครับ
Enchanted-Uru-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-01
Enchanted-Uru-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-01

– แร่อูร์ : พลังป้องกันพลังงาน (Enchanted Uru : Energy Defense) + 79

– แร่อูร์ : พลังป้องกันกายภาพ (Enchanted Uru : Physical Defense) + 79

– แร่อูร์ : ความเร็วโจมตี (Enchanted Uru : Attack Speed) + 185

– แร่อูร์ : HP (Enchanted Uru : HP) + 274

– แร่อูร์ : ลดระยะเวลาใช้สกิล (Enchanted Uru : Skill CD Reduction) + 185

– แร่อูร์ : อัตราคริติคอล (Enchanted Uru : Critical Rate) + 185

– แร่อูร์ : อัตราความเสียหายคริติคอล (Enchanted Uru : Critical Damage Rate) + 185

– แร่อูร์ : อัตราหลบหลีก (Enchanted Uru : Dodge Rate) + 185

– แร่อูร์ : อัตราฟื้นฟู (Enchanted Uru : Recovery Rate) + 185

– แร่อูร์ : ไม่สนค่าป้องกัน (Enchanted Uru : Ignore Rate) + 185

– แร่อูร์ : พลังโจมตีกายภาพ (Enchanted Uru : Physical Attack) + 82

– แร่อูร์ : พลังโจมตีพลังงาน (Enchanted Uru : Energy Attack) + 82

enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-03
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-03
  1. แร่อูร์ (URU) มีทั้งหมด ประเภท และสามารถได้จากด่านเรื่องราวบทที่ (Chapter) 11 – 12 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับ
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-04
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-04

** บทที่ (Chapter) 11 : สัญญาณเตือนภัย (Danger Signal)

enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-05
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-05

** บทที่ (Chapter) 12 : สงครามแอสการ์ด (Asgardian War)

4.1 บทที่ (Chapter) 11-1 ก่อกวนสร้างปัญหา (Trolling for Trouble)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังป้องกันพลังงาน (Enchanted Uru : Energy Defense), หินนอร์นแห่งความแข็งแกร่ง (Norn Stone of Strength), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : ยูลิค (Ulik)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : ยูลิค (Ulik)

4.2 บทที่ (Chapter) 11-2 ความตึงเครียดต่อเนื่อง (Keep it Forsty)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังป้องกันกายภาพ (Enchanted Uru : Physical Defense), หินนอร์นแห่งพลังงาน (Norn Stone of Energy) , ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : ยูลิค (Ulik)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : อิมิล (Ymir)

4.3 บทที่ (Chapter) 11-3 ความหนาวเย็นขั้นรุนแรง (Intense Cold)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : ความเร็วโจมตี (Enchanted Uru : Attack Speed), หินนอร์นแห่งความหลักแหลม (Norn Stone of Brilliance), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : ยูลิค (Ulik)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : โลกิ (Loki)

4.4 บทที่ (Chapter) 11-4 ความมืดปกคลุม (Darkness Falls)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : HP (Enchanted Uru : HP), หินนอร์นแห่งอำนาจไร้ขอบเขต (Norn Stone of Omnipotence), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : มาเลคิธ (Malekith)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : มาเลคิธ (Malekith)

4.5 บทที่ (Chapter) 11-5 ฮอทไทม์ (Hot Time)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังป้องกันพลังงาน (Enchanted Uru : Energy Defense), หินนอร์นแห่งความแข็งแกร่ง (Norn Stone of Strength), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics): โวลสสแต็กก์ (Volstagg)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : เซอร์เทอร์ (Surtur)

4.6 บทที่ (Chapter) 11-6 ข้ามสะพานสายรุ้ง (Over the Rainbow Bridge)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังป้องกันกายภาพ (Enchanted Uru : Physical Defense), หินนอร์นแห่งพลังงาน (Norn Stone of Energy), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : แฟนดรัล (Fandral)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : แฟนดรัล (Fandral)

4.7 บทที่ (Chapter) 11-7 ตื่นได้แล้ว ตื่น (Wakey Wakey)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : ความเร็วโจมตี (Enchanted Uru : Attack Speed), หินนอร์นแห่งความหลักแหลม (Norn Stone of Brilliance), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : โฮแกน (Hogun)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : โฮแกน (Hogun)

4.8 บทที่ (Chapter) 11-8 หินและดาบ (The Sword and the Stone)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : HP (Enchanted Uru : HP), หินนอร์นแห่งอำนาจไร้ขอบเขต (Norn Stone of Omnipotence), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit), แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : โวลสแต็กก์ (Volstagg)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : โวลสแต็กก์ (Volstagg)

4.9 บทที่ (Chapter) 12-1 แร็กนาร็อก แอนด์ โรล (Ranarok and roll)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : ลดระยะเวลาใช้สกิล (Enchanted Uru : Skill CD Reduction), หินนอร์นแห่งความแข็งแกร่ง (Norn Stone of Strength), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : เฮล่า (Hela)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : เฮล่า (Hela)

4.10 บทที่ (Chapter) 12-2 ผู้นำที่ไร้เหตุผล (Leader of the Pack)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : อัตราคริติคอล (Enchanted Uru : Critical Rate), หินนอร์นแห่งพลังงาน (Norn Stone of Energy), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : แฟนดรัล (Fandral)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : Fenris

4.11 บทที่ (Chapter) 12-3 ขั้นตอนอันแยบยล (Chilling Out)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : อัตราความเสียหายคริติคอล (Enchanted Uru : Critical Damage Rate), หินนอร์นแห่งความหลักแหลม (Norn Stone of Brilliance), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : โฮแกน (Hogun)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : อิมิล (Ymir)

4.12 บทที่ (Chapter) 12-4 งูแห่งที่ราบ (Snakes on the Plain)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : อัตราหลบหลีก (Enchanted Uru : Dodge Rate), หินนอร์นแห่งอำนาจไร้ขอบเขต (Norn Stone of Omnipotence), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : โวลสแต๊กก์ (Volstagg)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : Midgard Serpent

4.13 บทที่ (Chapter) 12-5 การแข่งขันทางอาวุธ (Arms Race)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : อัตราฟื้นฟู (Enchanted Uru : Recovery Rate), หินนอร์นแห่งความแข็งแกร่ง (Norn Stone of Strength), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : ธอร์ (Thor)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : เอนแชนเทรส (Enchantress)

4.14 บทที่ (Chapter) 12-6 เรื่องที่ลุกเป็นไฟ (Burn job)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : ไม่สนค่าป้องกัน (Enchanted Uru : Ignore Rate), หินนอร์นแห่งพลังงาน (Norn Stone of Energy), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : แฟนดรัล (Fandral)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : เซอร์เทอร์ (Surtur)

4.15 บทที่ (Chapter) 12-7 ความโกลาหลครั้งใหญ่ (Hells Breaks Loose)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังโจมตีกายภาพ (Enchanted Uru : Physical Attack), หินนอร์นแห่งความหลักแหลม (Norn Stone of Brilliance), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : โฮแกน

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : เซอร์เทอร์ (Surtur)

4.16 บทที่ (Chapter) 12-8 ลูกผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่ (The Big Man)

ไอเทม (Items) : แร่อูร์ : พลังโจมตีพลังงาน (Enchanted Uru : Energy Attack), หินนอร์นแห่งอำนาจไร้ขอบเขต (Norn Stone of Omnipotence), ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) , แร่อูร์ (Unrefined Uru)

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) : ธอร์ (Thor)

วายร้ายที่ปรากฏ (Villain) : โอดิน (Odin)

  1. แร่อูร์ (URU) สามารถเลื่อนระดับได้ด้วยการอัพเกรด (Upgrade) และมีโอกาสทั้งสำเร็จ (Sucess)และล้มเหลว (Fail) โดยถ้าการอัพเกรดล้มเหลวนั้น เราจะเสียแร่อูร์และวัตถุดิบต่างๆในการอัพเกรดไปด้วยครับ โดยผมขอยกตัวอย่างในการอัพเกรด (Upgrade) แร่อูร์ (URU) ง่ายๆดังนี้ครับ

** ตัวอย่างแร่อูร์ระยะเวลาใช้สกิล (URU : Skill CD Reduction) ระดับตำนาน (Legendary Enchanted URU) : 5 ดาว อัพเกรด(Upgrade)เป็นระดับพระเจ้า (Mythical Enchanted URU) : 6 ดาว ใช้วัตถุดิบดังนี้

enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-06
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-06

– แร่อูร์ (URU) ระดับตำนาน (Legendary Enchanted URU) : 5 ดาว จำนวน 1 อัน

– แร่อูร์ (Unrefined Uru) จำนวน 3 อัน

– ชุดเสริมเกราะ (Gear Up Kit) จำนวน 10 อัน

– เศษของมิติ (Dimension Debris) จำนวน 8 อัน

– หินนอร์นแห่งพลังงาน (Norn Stone of Energy) จำนวน 5 อัน

– ทอง (Gold) จำนวน 20,000 Gold

  1. แนวทางในการใส่แร่อูร์ (แร่อูรู : URU) ให้กับเหล่าฮีโร่และวายร้ายของเพื่อนๆ

โดยแร่อูร์ (URU) สามารถใส่ได้สูงสุด 5 ช่อง ช่องละ 4 อุปกรณ์ (Gear) ตามเลเวล (Level S.h.i.e.l.d 70)  โดยสามารถใส่ประเภทเดียวกันซ้ำได้ 2 ช่อง (ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่ยืนยันนะครับ ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยครับ) โดยแร่อูร์ (URU) นั้นเท่าที่ผมวิเคราะห์ มันจะเป็นอุปกรณ์ใหม่ ที่ทำให้ตัวละครของเพื่อนๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเก่งขึ้น หลบหรือเสริมจุดอ่อน จุดแข็งให้กับตัวละครของเพื่อนๆได้ แล้วแต่เราจะเลือกแร่อูร์สวมใส่เลยครับ ยกตัวอย่างเช่น

ทานอส (THANOS) แนวทางการสวมใส่แร่อูร์ (URU)

  • URU : Skill CD Reduction, Physical Attack, Attack Speed, Ignore Rate, Critical Rate

โอดิน (ODIN) แนวทางการสวมใส่แร่อูร์ (URU)

  • URU : Physical Attack, Energy Attack, Skill CD Reduction, HP, Recovery Rate

ด็อกเตอร์ สเตรนจ์ (DOCTOR STRANGE) แนวทางการสวมใส่แร่อูร์ (URU)

– URU : Energy Attack, Skill CD Reduction, Attack Speed, Ignore Rate, Critical Rate

  1. สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแร่อูร์ (แร่อูรู : URU) ซ้ำกันหลายๆก้อน ทาง Marvel Future Fight ก็สร้างทางเลือกให้เพื่อนๆ นำแร่อูร์ที่ซ้ำมาผสมกันให้สุ่ม ได้แร่อูร์ใหม่กันด้วยครับ โดยใช้ทอง (Gold) ในการสุ่มใหม่ครั้งละ 10,000 ทอง (Gold) โดยสามารถไปได้ที่
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-07
enchanted-uru-chapter-11-12-asgard-odin-marvel-future-fight-daisukimag-07

– ใส่แร่อูรู (Equip URU) > เปลี่ยนแร่อูรู (Convert URU) > เลือกแร่อูรูที่ต้องการทำสุ่ม > กดเปลี่ยนแปลง (Convert)

  1. สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่า ในแพท (Path) 2.7 จะเอาโอดิน (ODIN) ออกมาใช้ได้ยังไง ผมขอบอกเอาไว้สั้นๆ ในช่วงท้ายนี้ละกันนะครับ

– เทพโอดิน (ODIN) จะปลดล็อคออกมาให้ใช้ได้เมื่อเพื่อนๆ สามารถจบด่านบทที่ (Chapter) 12-8 ลูกผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่ (The Big Man) โดยจะจบแบบกี่ดาวก็ได้ครับ ก็จะได้รับโอดิน (ODIN) 1 ดาวเหลืองมาใช้

– โดยการพัฒนา เทพโอดิน ให้ 6 ดาวแดงนั้น วิธีทำก็ใช้วิธีเดียวกับเวลาที่เพื่อนๆ ทำทานอส  (THANOS) นั้นเองครับ

ใช้ทอง (GOLD) ทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมายครับผม แต่ทำแล้วโหดคุ้มจริงๆครับ

9. Update เพิ่มเติม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ เลเวล (Level) S.H.I.E.L.D  70 แล้ว และใส่แร่อูรู (URU) ครบ 5 ช่อง เพื่อนๆจะเพิ่ม Effect ให้กับแร่อูรู ได้อีกนะครับ เรียกว่ายิ่งทำให้ฮีโร่ ของเราเก่งขึ้น ได้เปรียบขึ้นไปอีกครับ

Enchanted-Uru-Chapter-11-12-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-08
Enchanted-Uru-Chapter-11-12-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-08
Enchanted-Uru-Chapter-11-12-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-09
Enchanted-Uru-Chapter-11-12-Asgard-Odin-marvel-future-fight-daisukimag-09

– โดยไปที่ช่องอุปกรณ์ (Gear) > เลือกช่องที่ใส่แร่อูรูครบ 5 ช่อง > กดที่เพิ่มประสิทธิภาพแร่อูรู (URU Amplification) > กดที่เพิ่มประสิทธิภาพ (Amplify) โดยจะใช้ทอง (Gold) ครั้งละ 30,000 ในการสุ่มเพิ่ม Effect ให้กับแร่อูรู ของเพื่อนๆในแต่ละครั้งครับ (โชคดีหน่อยก็ได้ 4 ช่องผมก็ดีใจและครับเพื่อนๆ)

หมายเหตุ

หากมีข้อมูลในส่วนใดผิดพลาด ทางแอดมิน Daisukimag ขอกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆถูกใจบทความผมรบกวน ช่วยกด Like กด Share ใน Facebook, Line, Google Plus ด้วยนะคร้าบอย่าลืมให้ เครดิต (Credit) กลับกันมาด้วยนะครับ ^_^