รับสอนดนตรี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรีไทย, รับสอนขิม, รับสอนกีต้าร์, สอนไวโอลิน

รับสอนดนตรี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, ดนตรีไทย, ขิม, เปียโน, กีต้าร์, ดนตรีเด็กเล็ก Genio Music Academy ครบรอบความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 กับสถาบันดนตรีดนตรีแห่งความสุข “ที่สอนโดยคุณครูผู้สอนจากสถาบันดนตรีชั้นนำ ส่งตรงถึงบ้านคุณ” นำทีมโดยครูออน เจ้าของผลงานและรางวัลเกรียติบัตรต่างๆมากมาย สั่งสมประสบการณ์ในการสอนทางดนตรีมากว่า 9 ปี จากโรงเรียนและสถาบันดนตรีชั้นนำของประเทศ เช่น KPN Music Academy, โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า International Program (หลักสูตรนานาชาติ), โรงเรียนดนตรีสานศิลป์ (sarnsilp) เป็นต้น ตลอดจนทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลิศด้านการสอน คอยออกบริการสอนดนตรีตามบ้าน ให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ทาง Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรการเรียน การสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานชั้นนำ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละวัย เช่น Music for Little Mozart, Suzuki, Dalcroze, Orff Carl Orff … Continue reading รับสอนดนตรี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรีไทย, รับสอนขิม, รับสอนกีต้าร์, สอนไวโอลิน