รับสอนดนตรี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรีไทย, รับสอนขิม, รับสอนกีต้าร์, สอนไวโอลิน

7708
website-geniomusicacademy-01
website-geniomusicacademy-01

รับสอนดนตรี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, ดนตรีไทย, ขิม, เปียโน, กีต้าร์, ดนตรีเด็กเล็ก

Genio Music Academy ครบรอบความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 กับสถาบันดนตรีดนตรีแห่งความสุข “ที่สอนโดยคุณครูผู้สอนจากสถาบันดนตรีชั้นนำ ส่งตรงถึงบ้านคุณ” นำทีมโดยครูออน เจ้าของผลงานและรางวัลเกรียติบัตรต่างๆมากมาย สั่งสมประสบการณ์ในการสอนทางดนตรีมากว่า 9 ปี จากโรงเรียนและสถาบันดนตรีชั้นนำของประเทศ เช่น KPN Music Academy, โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า International Program (หลักสูตรนานาชาติ), โรงเรียนดนตรีสานศิลป์ (sarnsilp) เป็นต้น ตลอดจนทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ
เป็นเลิศด้านการสอน คอยออกบริการสอนดนตรีตามบ้าน ให้กับผู้เรียน

geniomusicacademy-advertising-daisukimag-07
geniomusicacademy-advertising-daisukimag-07
course-in-study-geniomusicacademy-11
course-in-study-geniomusicacademy-11
decision-reason-geniomusicacademy-13
decision-reason-geniomusicacademy-13
director-geniomusicacademy-12
director-geniomusicacademy-12
the-student-thai-music-advertising-daisukimag-09
the-student-thai-music-advertising-daisukimag-09

ทั้งนี้ทาง Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรการเรียน การสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานชั้นนำ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละวัย เช่น Music for Little Mozart, Suzuki, Dalcroze, Orff Carl Orff เป็นต้น และรายวิชาที่สอนต่างๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

thai-music-advertising-daisukimag-01
thai-music-advertising-daisukimag-01
  1. Thai Music (ดนตรีไทย เข้าใจง่าย เรียนรู้ไว บรรยากาศเป็นกันเอง)

วัตถุประสงค์

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการเรียนดนตรีไทย เช่น ฝึกการใช้สมาธิ ทำให้มีระเบียบวินัยรอบคอบ พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย พร้อมทั้งเป็นการรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะเน้นใช้เครื่องสาย เช่น ขิม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมในทุกกลุ่มทุกวัยของผู้เรียน เรียนรู้ง่ายเป็นเร็ว ได้สนุกสนานและคลายความเครียด เป็นต้น

รายละเอียด

– รับสอนดนตรีไทย (Thai Music) ตามบ้าน, รับสอนขิมสำหรับเด็ก

– ผู้เรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนดนตรีไทย ที่เข้าใจง่าย บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับจังหวะ โน้ตดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทย เช่น ขิม เป็นต้น

– พิเศษ สำหรับในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 กำลังระบาดหนักและยังน่าเป็นห่วงอยู่ในกรุงเทพขณะนี้นั้น ทางสถานบันดนตรีแห่งความสุข Geniomusicacademy ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทั้ง 2 ข้อนี้ ทางสถานบันจึงได้พิจารณาให้หลักสูตร เรียนดนตรีไทย, เรียนขิม, รับสอนดนตรี ในพื้นที่ลาดพร้าว, พหลโยธิน, วิภาวดีรังสิต, และจตุจักร สามารถมาเรียนขิมที่คอนโดได้ ถ้าทางผู้เรียนยังไม่มีขิมในการเรียนการสอน

keyboard-for-kids-advertising-daisukimag-02
keyboard-for-kids-advertising-daisukimag-02
  1. คีย์บอร์ด : Keyboard For Kids, เปียโน : Piano (สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับโน้ตดนตรี)

วัตถุประสงค์

ในหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการใช้มือและตาในการประสานงานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการฝึกฝนในคาบและการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการฟัง เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน

รายละเอียด

– รับสอนคีย์บอร์ด (Keyboard) ตามบ้าน, รับสอนคีย์บอร์ดสำหรับเด็ก (Keyboard For Kids), รับสอนเปียโน (Piano)

– ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ทักษะการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี เพื่อปูพื้นฐานทางดนตรีที่ถูกต้องสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

guitar-advertising-daisukimag-04
guitar-advertising-daisukimag-04
  1. Guitar (กีตาร์เรียนสนุก เพลิดเพลินไปกับบทเพลงที่คุณชื่นชอบ)

วัตถุประสงค์

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีตาร์ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆของกีตาร์ ตั้งแต่การจับคอร์ดกีต้าร์ การเล่นโดยใช้นิ้ว ฝึกทักษะการอ่านโน้ต พร้อมทั้งการบรรเลงในบทเพลงง่ายๆผ่านกีตาร์ประเภทต่างๆที่ผู้เรียนชื่นชอบ เช่น กีตาร์คลาสสิค (Classical guitar), กีตาร์อะคูสติค (Acoustic guitar), กีตาร์ไฟฟ้า (Electric guitar), กีตาร์เบส (Bass guitar) เป็นต้น ทั้งแบบการเล่นเดี่ยวหรือการเล่นเป็นกลุ่ม ทั้งนี้การเล่นกีตาร์นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว กีตาร์ยังช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น และทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น จนนำไปสู่การต่อยอดในอนาคตในการเล่นดนตรีระดับสูงต่อไป

รายละเอียด

– รับสอนกีตาร์ (Guitar) ตามบ้าน, รับสอนกีตาร์เด็กตามบ้าน

– ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการเล่นกีตาร์ พร้อมฝึกการใช้สมาธิ ผ่านบทเพลงต่างๆที่คุณชื่นชอบ

violin-advertising-daisukimag-05
violin-advertising-daisukimag-05
  1. Violin (สร้างความมั่นใจ ไปกับท่วงท่าที่สง่างาม)

วัตถุประสงค์

ใช้หลักสูตรการสอนตามแนวทางของซูซูกิ (Suzuki Method) เป็นหลัก เพื่อเรียนรู้ไวโอลิน (Violin) ระดับพื้นฐาน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของไวโอลิน (Violin) การฝึกท่าทางที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต และการบรรเลงในบทเพลงง่ายๆ การเรียนไวโอลิน (Violin) ตั้งแต่ยังเล็ก ช่วยในการพัฒนาสมาธิได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เด็กๆ กล้าแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย

รายละเอียด

– รับสอนไวโอลิน (Violin) ตามบ้าน, รับสอนไวโอลินเด็กเล็ก (Basic Violin For Kids)

– ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ทักษะอย่างถูกวิธี เข้าใจง่าย ตั้งแต่ท่าทางการจับไวโอลิน (Violin) และท่าทางการสี ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเสียงของไวโอลิน (Violin) ที่ไพเราะ

Music-Kids-advertising-daisukimag-06
Kids-advertising-daisukimag-06
  1. ดนตรีเด็กเล็ก : Music for Kids (เสริมสร้างจินตนาการ ปูพื้นฐานทางดนตรี)

วัตถุประสงค์

เป็นหลักสูตรพิเศษที่ได้รับการประยุกต์มาจากคอร์สชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปูพื้นฐานด้านดนตรี ฝึกฝนทักษะการฟัง และการนับจังหวะให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ใช้กิจกรรมสันทนาการ ผนวกเข้ากับกิจกรรมประกอบจังหวะ ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอารมณ์และสติปัญญา หลักสูตรนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและเอเชีย

รายละเอียด

– รับสอนดนตรีเด็กเล็ก (Music for Kids) ตามบ้าน เช่น ไวโอลิน (Violin), ขิม (Thai Music), แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance), บัลเลต์ (Ballet), ดนตรีบำบัดในเด็ก (Music Therapy) เป็นต้น

– ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆทางด้านดนตรี เช่น ทักษะการฟัง การนับจังหวะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี

ช่องทางการติดต่อกับสถาบันสอนดนตรี Geniomusicacademy

www.geniomusicacademy.com

– สนใจ Inbox ได้ที่ Page Facebook Geniomusicacademy

– สนใจติดต่อ ครูออน เบอร์โทรศัพท์ : 091-875-6973

– หรือ Email มาได้ที่ : contact@geniomusicacademy.com

คำค้นหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

สถาบันสอนดนตรี ,เรียนเปียโน, เรียนดนตรี, รับสอนดนตรี online, รับสอนดนตรีออนไลน์, รับสอนดนตรีไทย ออนไลน์, รับสอนขิม ออนไลน์, สอนดนตรีไทย, เรียนเปียโน, เรียนดนตรีไทย, สอนขิม, เรียนขิม, เรียนตีขิม, สอนดนตรี, เรียนดนตรีผู้ใหญ่, เรียนดนตรีที่ไหนดี, รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, ครูสอนดนตรี, โรงเรียนสอนดนตรี, เรียนดนตรีที่ไหนดี, เรียนดนตรีที่บ้าน, เรียนดนตรีตามบ้าน, ดนตรีไทย, ขิม, เปียโน, คีย์บอร์ด, กีต้าร์, ดนตรีเด็กเล็ก, ดนตรีบำบัด, กลอง เป็นต้น